Politika privatnosti i uslovi korišćenja

 
 
 

Uslovi pod kojima se prikupljaju i obrađuju podaci o ličnosti uređeni su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br.87/2018). 

Kao društveno odgovorna kompanija, mi, 

BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP

Adresa:  Dunavska BB, 11060 Palilula Beograd,

Matični broj: 07462387,

PIB: 100155216,

Email adresa: online@pocoshop.rs

Url adresa: https://pocoshop.rs/

Kontakt telefon: +381 11 2086666

U svemu se pridržavamo Zakonom propisanih pravila i načela postupanja.

Ovim putem Vas obaveštavamo o načinu i svrsi prikupljanja Vaših ličnih podataka, kao i drugim pitanjima koja bi Vas mogla zanimati.

BG ELEKTRONIK prikuplja sledeće podatke o ličnosti: 

  • Ime i prezime,
  • Adresa stanovanja,
  • E-mail adresa,
  • Broj telefona.

Vaše lične podatke prikupljamo na sledeći način:

Registracijom korisnika na sajtu prilikom procesa kupovine i prijavom na Newsletter listu.

BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

Na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Kada je to neophodno, radi izvršenja ugovora koji smo zaključili sa Vama kao licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, po Vašem zahtevu, pre zaključenja ugovora.

Kada je to neophodno u cilju poštovanja naših pravnih obaveza.

Vaši lični podaci neophodni su u realizaciji ugovornog odnosa i bez njih ne bi bili u mogućnosti da stupimo u ugovorni odnos sa Vama i da ispunimo svoje ugovorne i zakonske obaveze. Davanje tih podataka je preduslov za zaključenje i izvršenje ugovora.

Na osnovu Vašeg pristanka, Vaše lične podatke koristimo u svrhu neposrednog marketinga, kako bismo Vam prosledili informacije o aktuelnoj ponudi, novim proizvodima, promocijama, akcijama... Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti, u svrhu neposrednog marketinga, možete opozvati u svakom trenutku slanjem poruke na našu e-mail adresu online@pocoshop.rs

Podatke o ličnosti koje obrađujemo i čuvamo Vi ste nam dobrovoljno dali. Nemamo mogućnost provere da li su nam Vaši lični podaci dati korišćenjem Vaših sredstava komunikacije od strane trećeg lica. Zato molimo da nas bez odlaganja izvestite o svakoj mogućoj upotrebi/zloupotrebi Vaših sredstava komunikacije od strane trećih lica.

Pristup Vašim podacima imaju samo lica zaposlena u  BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovornih ili zakonskih obaveza. Pristup Vašim ličnim podacima mogu dobiti drugi pružaoci usluga, koje angažujemo u cilju realizacije ugovornog odnosa sa Vama. U tom slučaju pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti obezbeđujemo ugovorom.

BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP   ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije, niti van teritorije Republike Srbije.

Vaše lične podatke čuvamo onoliko koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe za koju su dati, vodeći računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka, prevashodno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. 

Kao lice na koje se odnose i od kojeg se podaci o ličnosti prikpljaju imate sledeća prava:

Pravo da od kompanije BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP zahtevate pristup Vašim ličnim podacima;

Pravo da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih ili zastarelih podataka;

Pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti, ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, s tim da opoziv ne utilče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti;

Pravo na prigovor;

Pravo na prenosivost podataka;

Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

Pravo da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti. 

Pravo da dobijete informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, informaciju o tome koje se informacije prikupljaju i iz kojih izvora, u koju svrhu se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, o primaocu ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Sva prava možete ostvariti kontaktiranjem BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP

E-mail:  online@pocoshop.rs

Telefon: +381 11 2086666

Važno je da znate da je organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kome se možete obratiti na adresu: 

Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd

E-mail: office@poverenik.rs

Telefon: +381113408900

 

Izjava o konverziji

 

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti

kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije,

a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.“

 

Reklamacije

 

Poštovani kupci,

Ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da Vam pomogne. 

Za sva pitanja na raspolaganju Vam je služba za reklamacije na broju telefona radnim danima od 09h do 17h. Poziv se naplaćuje po ceni lokalnog poziva, samo sa fiksnog telefona.

 

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

BG ELEKTRONIK garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu. 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na online@pocoshop.rs

 

Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

 

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. 

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

Prodavnica pocoshop.rs zadržava sva prava promene cene proizvoda, tako da, ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena smanjena nemate prava na povraćaj novca.

 

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

  1. a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatik pakovanju. Takođe, originalna ambalaža nije obavezna da bismo prihvatili reklamaciju;
  2. b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca);
  3. c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;
  4. d) posle toga sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija na mail ili SMS (broj telefona) koju je dostavio uz reklamaciju.

Za više informacija možete nas kontaktirati na online@pocoshop.rs

 

Servis

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vreme svi izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete poslati/doneti u servisni centar (MOBIS-electronic SERVISNI CENTAR).  U roku od 8 dana od reklamiranja uređaja, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis, jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, rizik prelazi na kupca. 

U slučaju fizičkih oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke, dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.

 

Servisni centar za mobilne telefone:

MOBIS – Electronic SERVISNI CENTAR

Bulevar Mihajla Pupina 117, 11000 Beograd

+381 11 3133314

servisnicentar@mesc.rs

 

Dostava robe

 

Vršimo isporuku porudžbina na željenu adresu koja je uneta prilikom kupovine za sve porudžbine na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskom službom Daily Express.

Usluga isporuke je besplatna za sve porudžbine.

Roba naručena do 15h svakog radnog dana biće dostavljena najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana na željenu adresu kupca.

Kurirska služba ne vrši isporuku na teritoriju Kosova i Metohije.

 

Zaštita privatnosti korisnika

 

„U ime BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

 

Zaštita povjerljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

 

Povraćaj sredstava

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD OGRANAK WEB SHOP je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“

 

© 2023 POCO Srbija. Sva prava zadržana.